Sasa haki ya Mungu ipo kwa njia ya Imani katika Yesu kristo kwa wote waaminio.

FANYA UAMUZI SASA!!! Mtu ye yote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu, hawezi kuwa mwanafunzi wangu (Yesu). Lk 14:27

Name:
Location: Dar Es Salaam, Tanzania

"MUNGU WA BABA YETU IBRAHIM ATUBARIKI"

Tuesday, August 30, 2005

RS 232 TO RJ 45 PINOUT

Click here to view

2 Comments:

Blogger dwainhunor15986233 said...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here

9:37 PM  
Blogger Tn Tennessee House Cleaning said...

Great blog. I'm always finding blog like yours. It
got my attention and I will go to the site again!
Check out my best home based business opportunity blog, you won't be sorry!

2:08 PM  

Post a Comment

<< Home